Η Σελόντα ιδρύθηκε το 1981 και αποτελεί σήμερα έναν από τους κορυφαίους παραγωγούς και προμηθευτές τσιπούρας και λαβρακιού σε παγκόσμια κλίμακα. Η τσιπούρα και το λαβράκι είναι τα δύο πιο δημοφιλή μεσογειακά ψάρια τόσο στην Ευρώπη, τη Ρωσία όσο και στη Βόρεια Αμερική. 

Βασικές Πληροφορίες

  • Ο Όμιλος Σελόντα προμηθεύει σε εβδομαδιαία βάση τους πελάτες της με πάνω από 400 τόνους φρέσκια τσιπούρα και λαβράκι. Τα ψάρια ταξιδεύουν σε περισσότερες από 20 χώρες ανά τον κόσμο οδικώς και αεροπορικώς.
  • Η Σελόντα έχει ετήσια δυναμικότητα παραγωγής άνω των 25.000 τόνων τσιπούρας και λαβρακιού. Συγκεκριμένα, ο όμιλος έχει στην κατοχή του:
    • 46 θαλάσσιες μονάδες εκτροφής στην Ελλάδα, με ετήσια δυναμικότητα παραγωγής 25.000 τόνων τσιπούρας και λαβρακιού.
    • 5 ιχθυογεννητικούς σταθμούς στην Ελλάδα με ετήσια δυναμικότητα παραγωγής άνω των 120 εκατομμυρίων τεμαχίων γόνου.
    • 1 εργοστάσιο παραγωγής ιχθυοτροφών που διαχειρίζεται από τη θυγατρική εταιρεία Περσεύς, τον μεγαλύτερο παραγωγό ιχθυοτροφών στην Ελλάδα με ετήσια δυναμικότητα παραγωγής 70.000 τόνων.
  • Ο Όμιλος Σελόντα απασχολεί σήμερα περίπου 900 εργαζόμενους.
  • Η Σελόντα είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από το 1994, όταν έγινε η πρώτη εταιρεία ιχθυοκαλλιέργειας που απέκτησε πρόσβαση στις κεφαλαιακές αγορές.
exrport-co.eu
GDPR